Roster iwabo/ivabo Villa S1

sku0008

Ny produkt

Rosterplåt till Iwabo villa standard. Är denna som pelletsen brinner på.

820 kr inkl.