Pelletskaminer skorstenslösa

Vi säljer endast kvalité kaminer. Om du installera en pelletskamin, får du skönare värme till låg kostnad och dessutom bidrar du till en bättre miljö idag och i framtiden. Har du direktelvärme kan du snabbt sänka dina värmekostnader, med upp till 80% och samtidigt göra ett litet bidrag för en bättre miljö, genom att installera en pelletskamin. Det finns många argument till varför du ska värma ditt hus med pellets alternativt en pelletskamin. Det kommer att hjälper dig att spara pengar och att det är en av de mest miljövänliga energikällorna, och idag är kanske en de vanligaste sätten att minska sina kostnader. Lägg därtill till den lokala service och tillgänglighet som du får om du handlar av oss och de bekväma leveranser som Mr pellets erbjuder. Bästa sättet att sänka sin elkostnad är att helt enkelt inte använda el. Med dagens pelletspriser får du skön värme från/för ca xx öre/kWh. Till skillnad mot en värmepump, som fungerar som sämst när den bäst behövs, ger pelletskaminen samma värme oberoende av utetemperaturen. Pelletskaminen är ett perfekt komplement till värmepumpar då det är som kallast och elen som dyrast.

Nu är regeringsförslaget klart och godkänt av riksdagen – småhusägare kan söka konverteringsstöd för pelletskamin eller pelletspanna!


Småhusägare som använder huvudsakligen direktel eller gas för uppvärmning kan under vissa
villkor ansöka om bidrag för att materialkostnader för att konvertera till pelletskamin eller
pelletspanna. Bidraget, upp till 30.000:- per hus, gäller retroaktivt från den 8 november 2022.
Stödet gäller i tre år fram till den sista december 2025 eller så långt pengarna räcker.
• Gäller endast hus för permanentboende (ej fritidshus)
• Bidraget är 50% av godkända materielkostnader upp till 60.000:-
• Materielkostnaden måste vara minst 20.000:-, bidrag under 10.000:- godkänns ej
• ROT-avdrag påverkas inte av konverteringsstödet, båda kan alltså sökas samtidigt
• Bidrag kan inte sökas för utrymmen som inte har varit uppvärmda tidigare
• Nuvarande uppvärmning skall vara direktverkande el, elpanna, gas eller luft-luftvärmepump
som är minst 10 år gammal
• Ansökningar kan tas emot via Boverkets e-tjänst https://www.boverket.se/sv/bidrag--
garantier/bidrag-for-energieffektivisering-i-smahus/

Pelletskamin utan skorsten har funnits på marknaden i ett flertal år nu.

Aktiva filter