Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt inom 2-5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Paketen levereras med Posten, Bussgods, DHL och m.m.

Leveransförseningar

Leveransförseningar kan t.ex. ske när en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar från säger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Vi meddelar alltid kunden om leveranstiden kraftigt avviker från den vi uppger i produktbeskrivningen.

Leveransvillkor-Pellets leveranser!

Leveranstid

Leveranstiden 1/10 – 30/4 är inom 5 arbetsdagar från att komplett beställning inkommit. Vid krav på kran eller truck (Extra kostnad tillkommer med 500 kronor) är leveranstiden inom 12 arbetsdagar. Leverans sker mellan 06.00 – 22.00.

Leveranstiden 1/5 – 30/9 är inom 10 arbetsdagar från att komplett beställning inkommit. Vid krav på kran eller truck är leveranstiden inom 15 arbetsdagar. Leverans sker mellan 06.00 – 22.00.

Order inkomna före kl. 14.00 registreras samma dag och order inkomna efter kl. 14.00 registreras som inkommen påföljande arbetsdag.

Expressleverans erbjuds mot avgift.

Avisering:

Telefon 75 kr.

SMS 0 kr. Avisering sker senast dagen före leveransdag.

Om mottagaren beställt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök gäller följande:

- vid leverans av pall kommer leverans ändå att ske - vid leverans av bulk läggs ordern om och levereras på nytt enligt villkoren under Leveranstid.

Allmänna villkor:

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 10 % i leverantörens val, förutsatt att det finns plats i förrådet. Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd begränsas leveransen till max 70 % av dess kapacitet, till 3 tons förråd levereras max 2 ton. Om kunden beställer mer än det frånsäger Scandbio AB sig allt ansvar vid skador på förrådet.

Mottagarens ansvar vid mottagande av bulkleverans

Bestämmelser för mottagande av bulkleverans. Mottagaren ansvarar för:

• varan från mottagarens bulkkoppling

• att beställd vara ryms i anvisat förråd

• att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning inom leveranstiden

• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), är röjd från snö och sandad • att en gång fram till inblåsningsröret är röjd från snö och sandad

• att förrådet är anpassat för mottagning av pellets.

Mottagaren ansvarar för:

• att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av mottagaren. Det är viktigt att platsen är möjlig att nå med de fordon som används.

• att säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs

• att ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren • att beställd vara får plats på anvisad plats

• att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom

leveranstiden

• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad

Leverantörens ansvar:

Leverantören ansvarar för att leverera:

• rätt vara enligt kvalitetsanalys

• rätt mängd enligt beställning (bulkleverans +/- 10%)

• inom överenskommen tid

• till mottagarens bulkkoppling vid bulkleverans eller anvisad lossningsplats för pallar

Chauffören skall vägra lossning om risk för skada eller olycka föreligger

Reklamation

Om köparen vill reklamera vara eller tjänst skall han inkomma till MrPellets/Scandbio AB i skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde ha märkt felet.

Reklamation på förbrukad vara godkänns ej. Leverantören skall ges möjlighet att ta prover på reklamerad vara. Fel beträffande finfraktioner föreligger om finfraktionen överstiger 4 viktprocent vid mätning på sex slumpvisa prover i förrådet då max 20 meter slang har använts vid leveransen. Provet vägs, tumlas och vägs igen enligt Svensk standard SS-EN 15210-1:2010. Säljarens ansvar för kvalitén på pellets gäller endast för slanglängd < 20 meter. Slanglängden mäts från lastbilens bakersta del till inblåsningsröret .

Tilläggsdebitering:

Vid bulkleverans är rekommenderad slanglängd < 10 meter för bästa pelletskvalité. Vid behov av slanglängd över 20 meter, vilket påtalas vid beställning, tillkommer en kostnad på 400 kr per leverans (max 35 meter slang). Vid bulkleverans då köparen på grund av för liten lagringskapacitet inte kan ta emot beställd mängd tillkommer tilläggsdebitering.

Avbeställning

Enligt konsumentköplagen:

Om du skall avbeställa meddelar du säljaren att du inte vill ha varan. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Däremot har säljaren rätt till ersättning för de särskilda kostnaderna för avbeställningen, till exempel returtransport av aktuella varor.

Läs mer här om konsumentköplagen! http://www.konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkoplagen/

 

Mvh//Mr Pellets/Roine