Janfire NH Mody

19010013

Ny produkt

Janfire NH *MODY* Mody: modulerad förbränning med PT100 givare. Pelletsbrännaren Janfire NH, ( No Hands), är en brännare som är självrengörande genom mekanisk askrapning av brännarkoppen. Pelletsbrännaren Janfire NH har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden

Mer detaljer

29 875 kr inkl.

Mer information

Janfire NH *MODY* Mody: modulerad förbränning med PT100 givare. Pelletsbrännaren Janfire NH, ( No Hands), är en brännare som är självrengörande genom mekanisk askrapning av brännarkoppen.

Pelletsbrännaren Janfire NH har, tack vare en helt ny patenterad teknik, minst servicebehov av alla pelletsbrännare på marknaden. Brännaren är helautomatisk och självrengörande och kan köras i ett halvår i taget utan service och tillsyn (gäller tillsammans med Janfire pelletspanna). Vid montage på befintlig panna är asktömningsintervaller beroende av pannans utrymme för askförvaring. En patenterad rörlig botten i brännaren skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatiskt vid panntermostatens tillslag eller vid förinställda intervaller. Snabb rengöring och upptändning medför effektiv varmvattenproduktion.

Effekt: 4 - 23 kW.

Funktionsbeskrivning:

Automatisk rengöring av förbränningsdelen tack vare rörlig botten.

Lättanvänd reglerpanel med touchknappar.Programmerbar för optimal Modulerande drift.

Automatisk tändning. Elspiral med lång livslängd.

Jämn förbränning med hög verkningsgrad och låga utsläpp kan ske endast genom att en liten intern doseringsskruv findoserar pellets från brännarens mottagardel. Tack vare doseringsskruven kan matning ske direkt från större förråd.

Brännkoppen är så konstruerad att minimalt med bränsle lämnar förbränningszonen utan att ha förbränts totalt. Inget oförbränt bränsle hamnar i pannan. Brännkoppen är tillverkad av robust värmebeständigt gjutet rostfritt stål.

Brännaren är lätt att demontera då den står på hjul. Den kan lätt flyttas ur vägen och man slipper tunga lyft.

Enkla snabblåsfästen - bra vid rengöring och uraskning.

Horistontell låga.

Teknisk specifikation:

Självrengörande förbränningsdel, motordriven, 40 W.

Avgiven värmeeffekt: max 23 kW.

Intern doseringsmotor, 14 W.

Förbränningsfläkt: 7 W, tachostyrd varvtalsövervakning.

Internt doseringsförråd: volym ca. 3 l.

Lättanvänd reglerpanel.

Benstativ med hjul.

Automatisk tändning, tändelement, 1100 W.

Säkerhet: Uppfyller villkoren enligt pelletsbrännar standard EN-15270.

Verkningsgrad: CE-märkt enligt EU standard. Intern doseringsenhet möjliggör hög jämn förbränning och hög verkningsgrad samt möjlighet att mata pellets direkt från bulkförråd.

Den totala elförbrukningen över ett år är ca 145 kWh.

Tillbehör

Kunder som köpt denna produkt köpte också:

Nedladdningsbara PDF-Filer.