Biomatic +20i-intelligent pelletspanna

6500

Ny produkt

Utgått pga. Ariterms konkurs!

Ariterm Biomatic+ 20 (i) nu även i i-version! - i:et i Ariterm Biomatic+ 20i/40i står för: iNTELLIGENT: Självreglerande Lambdastyrning av förbränningen. iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk  möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta  telefoner. iNFORMATIV

Mer detaljer

69 000 kr inkl.

Mer information

Ariterm Biomatic+ 20i   – Nya generation integrerade pelletspannor-med Intelligens!

Ariterm Biomatic+ 20/40 nu även i i-version i-versionerna - Ariterm Biomatic+ 20i och Biomatic+ 40i - erbjuder ökad användar- vänlighet och support från installatören. i:et i Ariterm Biomatic+ 20i/40i står för: iNTELLIGENT: Självreglerande Lambdastyrning av förbränningen. iNTERNETUPPKOPPLING: Uppkoppling till internet via lokalt WiFi-nätverk  möjliggör kontroll och styrning av pannan från distans via PC, läsplatta eller smarta  telefoner. iNFORMATIV: Enkelt användning via ett nytt grafiskt gränssnitt. iNTEGRERAT: Den stora pannvolymen gör att ackumulatortank inte behöver användas.  Brännaren är placerad för att underlätta inspektion och underhåll. Standard, Light och Ultra-Light Ariterm Biomatic+ 20/40 och Ariterm Biomatic+ 20i/40i finns i standardversion  som inkluderar elpatron (backup) och tappvarmvattenproduktion.

Ariterm Biomatic+ har hög verkningsgrad, är mycket användarvänliga och enkla att  installera vilket ger bästa möjliga totalekonomi. Det lilla formatet tillsammans med  integrerad varmvattenproduktion (option), möjlighet att ansluta 2 separata värmekretsar, stor pannvattenvolym, gör att anläggningen blir mycket kostnadseffektiv. 

Pannan har en ny konstruktion i modern design som förenats med vår erkänt säkra och  tillförlitliga pelletsbrännare. Biomatic+ har ett stående konvektionssystem med motor- driven automatisk sotning av konvektionstuberna som minskar beläggningarna vilket  gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad mellan serviceintervallerna. Den för pelletseldning utvecklade automatiken gör det möjligt att reglera effektuttaget.  Via automatiken visas information om driftstatus, pelletsförbrukning, pelletslager och  eventuella larmar. Tillsammans med Ariterm Feedo matningssystem och Ariterm Depo lagringssystem blir Ariterm Biomatic+ en komplett anläggning från en och samma leverantör. Ariterm Biomatic+ 20/40 uppfyller samtliga Europeiska normer med råge.

Samtliga pannor  finns även utan elpatron - Light - och även utan såväl elpatron som tappvarmvattenproduktion - Ultra Light.

Nedladdningsbara PDF-Filer.