Lista på produkter efter tillverkare Janfire AB

Janfire är en an marknadesn ledande tillverkare av Pelletsbrännare och pelletspannor. Sedan starten 1983 har vi levererat effektiva pelletsaggregat för villor.

Rötterna är djupa. I 40 år har vi på Janfire haft vårt fulla fokus på att utveckla en teknik för effektiv och hållbar förbränning av pellets.

Vi tycker själva att vi kommit långt. Våra pelletsbrännare och pannor genererar idag värme inte bara i villor utan även för fjärrvärmeverk, i offentliga byggnader och på byggarbetsplatser runt om i Sverige. Janfires system nyttjas även för produktion av ånga inom industrin.

Aktiva filter