Varumärken

 • Ariterm BeQuem

  Ariterm BeQuem

  Ariterm är ett finsk gammalt företag, med över 110 år bakom sig! Ariterm BeQuem är en av marknadens tryggaste pelletbrännare, och absolut den mest drifsäkra av dem som finns på Svenska marknaden. Pelletsbrännaren Ariterm finns från 20 kW upp till 40 kW för dem mindre fastigheterna. Ariterm 20 kW är den mest vanligaste pelletsbrännaren till vanliga hushåll.

 • Janfire AB

  Janfire AB

  Janfire är en an marknadesn ledande tillverkare av Pelletsbrännare och pelletspannor. Sedan satrten 1083 har vi levererat effektiva pelletsaggregat för villor.

 • KMP

  KMP

  1990 startades företaget KMP Kalmar Maskin Projekt AB. Verksamheten var då i första hand inriktad på förpackningsmaskiner och så småningom olje- och vedpannor.
  I mitten av 90-talet startades tillverkning av pelletsbrännare och kaminer.

 • Metro Therm

  Metro Therm

  Med en modern biobränslepanna från Metro Therm har du en klimatneutral uppvärmningslösning, med förnybar energi från skogen.Våra vidareutvecklade pannor och pelletsbrännare har en mycket hög verkningsgrad och överträffar dagens högt ställda miljökrav,som ger en renare och effektivare förbränning nästan helt utan rök eller lukt.

 • PellX (GORDIC)
 • Scandbio AB
 • Thermoventiler AB