Eldstadsplan

Eldstadsplan.

Eldstäder för eldning med fast eller flytande bränsle ska ha ett eldstadsplan. Det innebär att golvet framför eldstaden måste vara tillräckligt stort och av ett sådant material att golvet inte kan fatta eld.

Bygganmälan

Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan till kommunen. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Kontrollera med Er kommun. Oftast kan följande handlingar krävas!

  • Ansökan om bygganmälan
  • Ev. planritning - redovisning av eldstadens placering i byggnaden.
  • Ev. fasadritning - redovisning av skorstenens utformning.
  • Ev. sektionsritning - visar av rökkanalens dragning.
  • Information om vilken typ av kamin/eldstad och rökkanal som skall installeras.
  • Kontrollplan för planerad eldstad.

Eldstadsplan

Aktiva filter