Pelletsbrännare Iwabo

Pelletsbrännare från Metro Therm

Med en modern biobränslepanna från Metro Therm har du en klimatneutral uppvärmningslösning, med förnybar energi från skogen. Våra vidareutvecklade pannor har en mycket hög verkningsgrad och överträffar dagens högt ställda miljökrav, som ger en renare och effektivare förbränning nästan helt utan rök eller lukt. Tillsammans med våra ackumulatortankar kan vi erbjuda en komplett lösning för hela hushållets värme- och varmvattenbehov.

Pelletsbrännare Iwabo

Aktiva filter