Lista på produkter efter tillverkare Metro Therm

Med en modern biobränslepanna från Metro Therm har du en klimatneutral uppvärmningslösning, med förnybar energi från skogen.Våra vidareutvecklade pannor och pelletsbrännare har en mycket hög verkningsgrad och överträffar dagens högt ställda miljökrav,som ger en renare och effektivare förbränning nästan helt utan rök eller lukt.

Aktiva filter